top of page

Beste Leden,

Wij zijn zeer verheugd de samenwerking met Bridgeclub Ommoord Pas Fumer vorm te kunnen geven in het op Stepbridge meedoen op elkaars clubavond. Voor ons betekent dat: Woensdag wordt Maandag

Nu zowel Bridgeclub Ommoord Pas Fumer als Bridgekring 1935 hun clubavonden op Step spelen, dreigt de gezamenlijke woensdagavond een stiefmoederlijk kind van de rekening te worden. De avonden werden al niet druk bezocht – met 12 of 14 paren zit je al dicht tegen de grens van een leuk speelbare wedstrijd – en er zijn geen signalen die wijzen op een drukker bevolkte drive. Daarom is besloten met ingang van volgende week woensdag 1 december de gezamenlijke avond te laten vervallen. Als compensatie nodigen de besturen van beide verenigingen de leden van de andere vereniging uit deel te nemen aan hun clubavond, uiteraard zolang als de huidige lockdown gaat duren.

 

Leden van Bridgekring kunnen dus op de maandagavond meespelen met Bridgeclub O.P.F en omgekeerd zijn de Ommoorders van harte welkom op de stepavond van Bridgekring. Beide avonden beginnen zoals gebruikelijk om 19.30 uur.

 

Je schrijft je in als paar uiterlijk 19.15 u (liefst eerder). Alle bridgekringers zijn welkom, ook al heb je nog niet eerder in een Ommoordsetting gespeeld. In dat laatste geval is het waarschijnlijk verstandig even te controleren bij de WL of de stepaliassen van je paar in de portaallijst van Ommoord voorkomen.

bottom of page