Beste leden,

 

Met deze mail willen wij jullie informeren over de conclusies die wij getrokken hebben na analyse van de enquête. Dank aan allen voor hun bijdrage aan de enquête die we afgelopen maand gehouden hebben. De mening van de leden is belangrijk voor het nieuwe speelseizoen van onze vereniging in deze voor ons allen moeilijke tijden veroorzaakt door een pandemie die over ons gekomen is, waarvan wij allen de nare gevolgen ondervinden. De uitslag van de enquête hebben wij bijgevoegd bij deze mail.

 

Na analyse van de uitslag komen wij tot de conclusie, dat het merendeel van de leden onder de huidige omstandigheden niet in een zaal wil spelen. Het online spelen via Stepbridge wordt als een goed alternatief gezien voor het fysiek met elkaar aan een tafel zitten. Natuurlijk missen wij allen het spelen in de zaal, tenslotte is bridgen ook een sociale gebeurtenis die wij allen waarderen, edoch het bestuur volgt de richtlijnen van de NBB.

 

Zoals de ontwikkelingen rondom Covid-19 er nu uitzien, zal in een zaal spelen niet zo ingericht kunnen worden dat eind augustus het risico op besmetting uit te sluiten is. Wij besluiten dus om tot nader order ook het nieuwe speelseizoen via Stepbridge te starten. Wel is het bestuur in gesprek met de Goede Herderkerk over de inrichting van de zaal op de wijze die voldoet aan de richtlijnen van de RIVM en de lokale richtlijnen.

 

Hopelijk is het binnenkort mogelijk om in lijnen te spelen via Stepbridge. Dat is de wens van veel leden. De wedstrijdleiding houdt de ontwikkelingen daaromtrent goed in de gaten, waarvoor onze dank.

 

Gebruikelijk is dat wij de Algemene ledenvergadering houden voorafgaand aan de opening van het nieuwe speeljaar. Wij combineren dan een speelavond met een vergadering om het voor alle leden prettig te maken om aanwezig te zijn bij de ALV. Ook dat is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Dat vinden wij ongewenst, maar niet onoverkomelijk. Wij hebben dus besloten om de ALV tot nader order uit te stellen.

 

Voor de hoogte van de contributie, die wij altijd tijdens de ALV vaststellen, zullen wij zo spoedig mogelijk een voorstel doen. Wij verwachten dat wij geen huur voor de speelzaal gaan betalen, zolang we daar niet spelen, ook al zou dat conform de regels wel kunnen. Een gesprek daarover met het bestuur van de Goede Herderkerk moet nog volgen. Wij hebben al wel gesproken met de koster, Peter van der Plas.

 

Ook komen wij in een volgend bericht terug op de manier waarop en wanneer wij het lustrum willen vieren.

 

Eind oktober houden wij een volgende enquête om de mening van de leden te peilen op eventuele aanpassingen die dan mogelijk zijn.

 

Wij zijn zeer verheugd over het grote aantal enthousiaste deelnemers aan de Zomerbridge. En vinden het spijtig dat voor sommige leden dat geen goed alternatief is. Wij blijven jullie op de hoogte houden, zodra wij nieuwe informatie hebben. En houd ons vooral bij de bridgeles, mocht er iets aan onze aandacht ontsnappen, trek dan aan de bel.

 

Blijf veilig en veel speelplezier,

 

Gerda Nijssen