top of page

Bericht wedstrijdleiding Bridgekring 1935 no 12                                         26 november 2020

 

We zaten er een beetje op te wachten, na een aantal uitslagen “in de luwte” pakten Mieke en Reina zeer verdiend de eerste plaats. Van harte gefeliciteerd. Het gelegenheidspaar Corry en Janus bereikte een prachtige derde plaats; het zat jullie wellicht niet tegen, maar zonder kwaliteit bereik je zoiets niet. En tussen die twee in, het paar dat zo “vanzelfsprekend” altijd in de top te vinden is, maar dat daar toch ook z’n stinkende best voor moet doen, meestal bij de loftuitingen wordt overgeslagen, behalve deze keer: proficiat Hans en Theo.

 

Het buurten bij de systeemkaarten afgelopen donderdag was leerzaam. Veel systeemkaarten ogen bijzonder goed; niet alleen de lay-out met het Stepbridge-format, ook wat betreft de uitleg van de conventies Wat opviel was dat de conventie die het meeste problemen veroorzaakt bij het alerteren – de multi 2 ruiten door veel minder paren wordt gespeeld dan van te voren was ingeschat. Het lijkt ons daarom zinvol in deze brieven wat aandacht aan deze en andere conventies te besteden, niet om hier een alternatieve bridgeschool te beginnen, maar om het overrompelende effect van zo’n conventie op de minder ervaren speler wat te neutraliseren.

 

Multi

Laten we een start maken met de multi, de “multi-coloured 2 ruiten” op z’n zondags. Het voorvoegsel multi duidt op een veelheid aan mogelijkheden. De opening omvat altijd de zwakketwee-opening in harten of schoppen of en een sterke SA opening. Daarnaast kom je varianten tegen: semi-forcing in de lage kleuren of spellen met een specifieke verdeling. We beperken ons tot de eerste twee.

De zwakke twee in een hoge kleur belooft een zeskaart in die kleur en een puntentotaal van 6 a 10. De partner van de 2 ruiten -openaar antwoordt doorgaans met een relay, dat is in dit geval 2 harten; relay betekent gewoon een betekenisloos standaard antwoord. Wanneer de openaar een zwakke 2 in harten heeft, komt dat mooi uit, want hij kan dan passen; heeft hij een zwakke twee in schoppen dan corrigeert hij naar die kleur.

Als de openaar na de relay van z’n partner 2 SA biedt, heeft hij een sterke sans opening gehad, die hij niet met een ander bod kon verkopen. De 2SA-opening belooft meestal 20-22 punt. 2 SA na 2 ruiten belooft dan minimaal 23 punten. Daarna gaat het bieden verder op dezelfde manier als na een directe 2 SA. Volgende week: wat als partner iets anders biedt dan 2 harten?

 

Slems

De slems vorige week waren weer niet al te talrijk. Spel 4 is 6 schoppen, niet uit bieden, maar niet down te branden. Spel 15 is een 6H die down gaat bij klaver-start, waar een ruiten-start werd verwacht; spel 18 een onterecht geboden 6 schoppen die bij het uitblijven van een klaver-start een beetje onverdiend werd gemaakt. Terechte slems werden meermalen geboden op de spellen 21 en 22, al moest je bij de laatste wel slaan in de rode kleuren om binnen te komen.

 

Het puzzelspel van vorige week – naar aanleiding van spel 7 van 10 november – lag als volgt:

Noord-Zuid hebben samen 8 + 19 = 27 punten, geen denken aan slem dus, maar een onverlaat parkeert pardoes in 6SA en krijgt een uitkomst van ♦8. Hij duikt op tafel, Oost maakt ♦A en die speelt ♥ 10. Tijd om het slagveld te overzien. Met 9 ♥ samen speel je op vallen en dan tel je 2 ♠, 6 ♥, 1 ♦ en 2 ♣-slagen totaal 11; er is verder niets vrij te spelen of te snijden en dus is het perspectief op een 12e slag heel pover; en toch kunnen OW met het beste tegenspel niet verhinderen dat het contract wordt gemaakt. Zuid draait ze de duimschroeven aan door eerst 6 ♥-slagen te incasseren plus ♣ A, zodat iedereen vijf kaarten overhoudt:

Noord- ♠ A 8 3 ♥ ♦ H 7  ♣

Oost-    ♠V B 9 ♥  ♦  ♣V 9 

Zuid-    ♠ H 2  ♥  ♦ B  ♣ H 7

West-    ♠ 10 7 5  ♥ ♦ V 10  ♣

OW hebben keurig afgegooid, ze hebben allebei nog 3 ♠-kaarten, West bewaakt de ♦ en Oost de ♣. Nu volgt ♣ Heer en West mag geen ♦ bijspelen, want dan wordt ♦ 7 aan tafel een slag, dus hij speelt ♠5 bij. Op tafel verdwijnt nu ♦7 en Oost bekent in ♣. Nu volgt ♦B voor Vrouw en Heer en nu is het Oost die in de problemen zit: ♣V afgooien doet ♣7 tot slag promoveren en dus moet ook hij een schoppentje laten gaan. Zuid speelt nu ♠H, ♠A en mag ♠8 als 12e slag noteren. Je kunt je afvragen of OW het de leider niet iets lastiger hadden kunnen maken, bijvoorbeeld door ♠ uit te komen en na de uitgedoken ♦ Aas met ♠ te vervolgen. Probeer het zelf maar eens, je zult zien dat de leider met zorgvuldig afspel in dezelfde eindpositie kan komen en het contract dus maakt.

 

De les die je uit dit spel kunt afleiden is: nooit wanhopen. Vooral wanneer je in de gelegenheid bent de tegenpartij te treiteren met een lange kleur, dan moet je zulks zeker niet laten, want in tegenstelling tot de OW in bovenstaand spel: ze doen het vaak genoeg fout en dan kun jij in je vuistje lachen.

 

Repeated for convenience:

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com.

Gebruik voor last minute contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 06-53933212 (Jan) of 06-22248868 (Tijn)

 

Veel bridgeplezier donderdag

Jan, Tijn

bottom of page