top of page

Bericht wedstrijdleiding Bridgekring 1935 no 3 17 september 2020

 

De respons op de ledenraadpleging is zeer bevredigend. Op het moment van schrijven zijn 35 formulieren geretourneerd, en er zitten er nog een paar in de pijplijn als gevolg van vakantie of falende techniek. Die willen we natuurlijk graag toevoegen. Van de bijgevoegde spreadsheet komt mogelijk over een week of wat een bijgewerkte versie. Dat geeft ons bovendien de gelegenheid een enkele respondent te benaderen om een paar onduidelijkheden dan wel tegenstrijdigheden in de antwoorden weg te poetsen. Maar de belangrijkste voorlopige conclusies zullen we jullie niet onthouden.

1. Bridgekring is redelijk tevreden over de gang van zaken in de parenwedstrijden. Dat betekent dat we de lijn van de organisatie die we tot nu toe hebben gevolgd in elk geval tot de jaarwisseling zullen continueren. Een grote meerderheid voelt voor het spelen in 2 of meer lijnen; We gaan dit realiseren op het moment dat de technische problemen dienaangaande opgelost zijn, (maar zover is het nog niet).

2. Een meerderheid van grofweg 60% wil graag tenminste één butlercompetitie. Aan die wens gaan we gehoor geven. Bij een inverse stemverhouding hadden we de butler overigens niet afgeschaft.

3. Over viertallen wordt wisselend gedacht. Van iedere acht respondenten zeggen er 3 ja, 3 misschien en 2 nee. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn. De wedstrijdleiding gaat in elk geval op korte termijn een voorlichtingscampagne starten, omdat in het contingent “misschien” her en der de behoefte daaraan doorklinkt. We komen hier zeker spoedig op terug.

4. Op een paar enthousiastelingen na is men zeer terughoudend over het fysiek bridgen in huiselijke kring.

 

Op de bijgevoegde spreadsheet zie je verticaal in de eerste kolom de respondenten in nummer, horizontaal de vragen (eerste pagina t/m vraag 7 op de tweede pagina de rest). Mocht je je antwoorden niet terugvinden, vraag dan om je nummer.

 

Wat niet op de spreadsheet staat is het grote aantal opmerkingen en vragen die bij de beantwoording is ingebracht. Verschillende leden hebben gevraagd om in dit periodiekje aandacht te geven aan met name het alerteren, de systeemkaart en ook het vals spelen.

 

Over alerteren is al het nodige geschreven, maar niet alles daarvan is 100% zorgvuldig geweest. Wij gaan proberen daarover een allesomvattend stuk te schrijven, waarop iedereen kan terugvallen. Dat kunnen jullie over een paar weken tegemoet zien. In samenhang daarmee komt een stuk over de systeemkaart. Daar blijkt duidelijk behoefte aan. Maar over vals spelen schrijven we nu.

 

Het is op Step heel makkelijk vals spelen: je maakt een telefoonverbinding met je partner of je gaat samen in dezelfde kamer zitten en de ongeoorloofde informatie is vlot uitgewisseld. Dat kan ook tijdens de clubavond. De wedstrijdleiding stelt zich op het standpunt, dat dit onsportief gedrag is dat met wortel en tak uitgeroeid zou moeten worden; alleen, wij beperken ons tot alert blijven en signaleren. In het bijna halve jaar dat we nu actief zijn op Stepbridge hebben wij slechts zeer sporadisch de wenkbrauwen enigszins doen rijzen en in geen enkel geval aanleiding gezien om er bijvoorbeeld een opmerking over te maken of een vraag te stellen. (Los van het feit dat het zeer pijnlijk kan zijn een onschuldige aan te spreken). Misschien zijn we naïef, maar we vermoeden dat het bij Bridgekring erg meevalt. Vooralsnog gaan we niet op jacht en hebben we geen maatregelen in de zin. Zondaars worden toch automatisch gestraft in de vorm van een gestaag dalende spelvreugde. Overigens beschikt Stepbridge naar verluid over algoritmen die op vals spel duidende onregelmatigheden kunnen opsporen, maar wij weten niet of deze ook bij de clubavonden acties zijn.

 

De gevestigde orde liet afgelopen donderdag weer van zich horen, hoewel Renée en Ton als min of meer nieuwbakken formatie daar nog niet bij horen, maar wel een keurige derde plaats wisten te bemachtigen. We hebben het al vaker laten horen: we zijn zeer content met het doordringen van nieuwe paren in de toptien; dat worden vanzelf tegenstanders om rekening mee te houden. We zijn overigens bezig de resultaten van de eerste avonden à la clubranking samen te voegen. Volgende week voegen we een eerste proeve van dit werkstuk toe.

 

Repeated for convenience:

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com. Gebruik voor last minute contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 06-53933212 (Jan) 06-12697179 (Joop) of 06-22248868 (Tijn)

 

Veel bridgeplezier donderdag

 

Jan, Joop, Tijn

bottom of page