top of page

Stepbridgebrief nummer 3


Dat Nitty haar sporen in het bridge heeft verdiend wisten we natuurlijk al lang, maar dat Irene beslag zou leggen op de eerste plaats was een daverende verrassing. Hartelijk gefeliciteerd, weer een combinatie om danig rekening mee te houden.
Donderdag alweer de vierde avond. Joop is WL, voor hem de eerste keer, maar mede gezien het succesvolle maidenoptreden van Jan vorige week, zal alles op rolletjes lopen.


Een paar aandachtspunten deze week


1• Voor de WL is de deadline van 18.00 uur wat aan de hectische kant. Omdat we toch – zeker bij het spelen van 5 ronden –   stilzitten willen vermijden, vervroegen we dit tijdstip met 1 uur. De aanmelding moet nu dus voor 17.00 uur worden         gedaan. Ben je te laat, bel dan eerst even WL, vrijwel altijd zul je kunnen spelen. Maar heb er wel begrip voor dat wij een   geïnviteerd paar niet gaan afzeggen, omdat jij te laat bent.
 Dus vanaf 7 mei: Aanmelden tot uiterlijk 17.00 uur


2• Voor veel leden loopt deze week het proefaccount van Stepbridge af. Het clubbridge blijft vooralsnog gratis, het overige s   stepgebeuren vergt vanaf nu betaling van contributie.


3• Het alerteren is al een paar keer besproken, maar leidt nog steeds tot vragen. Voor de helderheid: Op Step moet je je eigen   bod alerteren, dit in tegenstelling tot het tafelbridge waarbij de partner dit moet doen. Je alerteert door eerst op de biedkaart   het bod aan te klikken, daarna in het tekstvakje daaronder uitleg over het bod te schrijven en vervolgens op “OK +   alerteren” te klikken. In tegenstelling tot de tekst die je in de berichtenbalk tikt, is de gegeven uitleg niet zichtbaar voor de   partner, evenmin als het waarschuwend sterretje bij het bod in het biedverloop, dat ook voor iedere ander zichtbaar is. Je   alerteert dus niet middels de berichtenbalk en je partner doet dat ook niet.
 Moet iedere afspraak tussen jou en je partner worden gealerteerd? Neen. Bedenk dat je met een systeemkaart speelt. (Als je   dat nog niet hebt gedaan, vul dan de step-systeemkaart zo duidelijk mogelijk in en heb je hierbij hulp nodig, contact WL en   de hulp komt.) De systeemkaart is in alle fasen van het spel voor alle deelnemers te raadplegen. Bij één van de twee partners   zie je rechts van het alias een symbooltje (lijkt op een half-lege batterij, zoals eerder gemeld). Klik op dat symbooltje en de   kaart komt tevoorschijn.
 Stel: de tegenpartij opent 1klaver en alerteert niet. Voordat je gaat vragen kijk je op hun systeemkaart (deze actie van jou is   voor anderen niet waarneembaar) en de betekenis is direct duidelijk (2- of 3-kaart, sterk of normaal) en het stellen van     vragen  is niet meer nodig. Dit betekent ook dat je in de praktijk het vergeten van een alert meestal niet hoeft te herstellen.
 Stel: de bieding gaat 1SA-2klaver. Als 2 klaver iets anders betekent dan het bezit van een klaverenkaart, moet het bod strikt   genomen worden gealerteerd. Indien het Stayman is, doet geen mens dat; en het leidt niet tot problemen, tenzij er   scherpslijpers aan tafel zitten.
 Op Step kwamen we een paar tegen dat keurig alerteert met als voortdurende uitleg “krt”, m.a.w. kijk even op de   systeemkaart, en daarop was van iedere conventie een bondige uitleg te zien. Daarmee komen we op de primaire zorg voor   iedereen: zorg voor een duidelijkesysteemkaart, en leg daarop zeker alle minder bekende conventies goed uit. Een term als   Stayman, of Jacobi hoef je niet uit te leggen. We geven een paar voorbeelden.
 Je opent 2 schoppen, Muiderberg. Op je systeemkaart staat: Muiderberg 6-10 5hoog 4+laag (mui). Je alerteert en geeft als   uitleg “mui”
 Partner 1SA jij 2K, Niemeier. Kaart: Niemeier, vraagt hoge kl (niem) Je alerteert en geeft als uitleg “niem”. Partner biedt nu   2 R, alerteert met “niem”. Kaart: 4 krt hoog of 2.
 Minder bekende conventies moeten dus zorgvuldig worden uitgelegd op de systeemkaart, denk aan Ghestem, Bergen,   Walsh. Conventionele (re)doubletten en biedingen op 4-hoogte mag je niet alerteren, maar moeten wel uitgelegd worden op   de kaart.


Veel plezier a.s donderdag,


Jan, Joop, Tijn                                                                                                                                                                                      5 mei 2020

bottom of page