top of page

Stepbrief nummer 2

Het was een mooie bridgeavond afgelopen donderdag; Theo en Hans waren de glorieuze winnaars met een score die ze zelden in hun roemrijke historie hebben behaald. En het deelnemersaantal overtrof ruimschoots dat van vorige week, ook een reden voor vreugde. Voeg daaraan toe dat het Zijne Majesteit heeft behaagd ons aller Janus te onderscheiden; daarmee wensen we hem van harte geluk.


De bridgedrive verliep heel voorspoedig al waren er natuurlijk best wat rimpeltjes glad te strijken. We lopen ze langs.


2. De tijdsduur per spel was vastgesteld op maximaal 7 minuten per spel, dat is veel langzamer dan het doorsnee Stepbridge     tempo (5 min.), maar sneller dan de fysieke clubavond (8 min.). Gelukkig kan WL de speelronde verlengen, zelfs meer dan   eens, maar die praktijk leidt soms tot een zenuwachtige onrust. Voor aanstaande donderdag wordt de tijdsduur per ronde  s   standaard op 32 minuten (8 min. Per spel) vastgesteld in de hoop dat we niet zo vaak hoeven te verlengen. De ronde   inkorten kan ook, wanneer alle tafels klaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er zich een rondpasspel voordoet   (we spelen immers per ronde allemaal dezelfde spellen)


3. Ook wordt na iedere ronde de uitslag vastgesteld; De behaalde scores zijn te vinden onder het hoofd “overzichten”. Die   uitslag heeft een onmiddellijke weerslag op de indeling van de volgende ronde. In het gehanteerde Zwitserse systeem speelt   het no 1-paar telkens tegen het beste paar dat het nog niet heeft ontmoet. De beste twee komen dan op tafel 1 terecht. Zo is   het tafelnummer dat je in een volgende ronde gaat innemen een indicatie van je successen tot dan toe: hoe lager, hoe beter   en een stijgend nummer is kommer en kwel.


4. De vlotheid van het spel wordt bevorderd door een juist gebruik van de claim. We zien spellen waarbij de leider de laatste   zes slagen betonproof op zak heeft, en dan stuk voor stuk die kaarten uitspeelt, mogelijk onderwijl gniffelend om die   tegenstanders die telkens maar weer de meest veilige afgooi moeten zien te vinden. Claim in dat soort situaties, je wint er   minuten mee. Overigens kun je als tegenstander ook claimen: Je ziet dat de leider de rest van de slagen gaat maken, claim   dan 0 slagen. Natuurlijk moet je je gezond verstand gebruiken, dat betekent niet-claimen als er een bijzondere speelwijze   zoals een snit is vereist. Zeker niet claimen wanneer de tegenpartij nog troef heeft. Claimen betekent niet dat je persé alle   slagen kunt maken; het kan ook op één of twee na; als de situatie maar eenduidig is.


5. Het is afhankelijk van hardware hoe je kunt claimen: op een tablet gaat het net iets anders dan op een laptop of computer.   Zoek dat dus even uit, als je toch dezer dagen eens lekker gaat oefenen op Step. Onderzoek nog meer instellingen die gemak   voor je kunnen betekenen: op de computer begin je bij “opties” en een tablet bij “toon menu”.


6. Snelheid bevorderend is ook het gedrag van spelers in de laatste slag. Regelmatig klikt men de laatste (verloren) kaart niet     meer aan. Step denkt dan dat het spel nog niet is afgelopen, en blokkeert dan de verdere voortgang. Voorkom dus svp dat   laatste-kaart-getreuzel.


7. De alert-regel wijkt op Step iets af van die in het gewone bridge (zie ook vorige brief) Je moet je eigen bod alerteren, maar     indien gewenst moet partner het via chat uitleggen. De conversatie kan gaan:
 Jan: 2R ?
 Joop: echt.
 C’est tout. Meer is meestal niet nodig. En vraag vooral niet onnodig naar de bekende weg.


8. Het ongedaan maken van een bieding kun je vaak zelf zonder tussenkomst van WL. Een paar keer werd donderdagavond   een groot slam geboden terwijl een pas was bedoeld. Klik dan op ”ongedaan maken” en de rest wijst zich vanzelf. De   tegenstanders zien dan dat er een verzoek is gedaan het laatste bod te schrappen. In sommige gevallen verzoekt Stepbridge de   tegenstanders om instemming; hanteer in voorkomend geval dan altijd het principe van the benefit of doubt, ofwel:   honoreer dat verzoek.


9. Wanneer je iets wilt wijzigen aan je gegevens, bijvoorbeeld jezelf een leuker alias aanmeten of een telefoonnummer   veranderen, geef Stepbridge dan de tijd dit door te voeren. Stepbridge is een vrij langzaam orgaan gebleken, dat voor     wijzigen en vragen beantwoorden standaard 48 uur de tijd neemt. Als zo’n veranderproces niet voor het begin van een drive   is voltooid, zit je met de gebakken peren; je kunt dan niet meedoen. Ervaringsdeskundigen rapporteren op aanvraag.


10. Er wordt momenteel nagedacht over zomerbridge on-line. Hoe we daar precies vorm aan gaangeven weten we nog niet;   wel is duidelijk dat deelnemers een stepbridge-account moeten hebben.


HUISWERK VOOR IEDEREEN
Oefen op stepbridge, schrijf je tijdig (tussen woensdag 13.30u. en donderdag 18.00 u.) in voor volgende week, laat je partner tijdig bevestigen, en zorg dat je allebei op tijd in de lobby bent.


Veel bridgeplezier,


Jan,Joop,Tijn                                                                                                                                                                                                                  27 april 2020

bottom of page