top of page

Stepbridgebrief nummer 4


Prima werk van Yvonne en Martin, die na een paar magere uitslagen de top weer wisten te bereiken. Gefeliciteerd!
We mogen onszelf ook een beetje feliciteren, want 30 paren deelname was het grootste aantal tot nu toe van onze club, en op die avond de best bevolkte stepclub van het hele land.


Met ingang van aanstaande donderdag 14 mei willen we een paar dingen aanpassen:


1• We gaan 6 ronden van 4 spellen spelen in het tempo van 7,5 minuut per spel. Die 7,5 minuut is voorlopig; we hopen dat   de routine van het step-handelen zodanig gaat toenemen, dat dit getal in de toekomst nog een beetje naar beneden kan. De   avond eindigt dan om 22.30 u. De groep spelers met wie is afgesproken dat zij vijf ronden mogen spelen behoudt dat recht.   Wel melden zij zich vóór de bridgeavond bij de WL. Aangezien wij het schema niet meer kunnen sturen, (en deze spelers dus   in de zesde ronde tegen elkaar laten uitkomen), moeten zij dit zelf aan het begin van de zesde ronde aan hun tegenstanders   kenbaar maken. Gezamenlijk zorgen zij dan voor vier spellen “niet gespeeld”. Mogelijk kan de WL hierin een rol spelen.


2• Het in tijdsduur inkorten van de ronde veroorzaakt voor een aantal spelers meer tijdsdruk. WL observeert aan alle tafels   de voortgang. Een aanwijzing van WL het vierde spel van de ronde niet te starten moet worden opgevolgd. Het spel wordt   dan als “niet gespeeld” gekenmerkt, en heeft voor beide paren geen consequenties voor de eindscore. Wanneer men de WL   negeert krijgen beide paren een strafscore. De ronde eindigt dan op het vastgestelde moment. Slechts in uitzonderlijke   gevallen, bijvoorbeeld na een arbitrage, zal WL besluiten de ronde te verlengen. Je maakt het de WL makkelijk door het   vierde spel überhaupt niet aan te raken, wanner het einde van het derde spel pas na 23 minuten of later wordt bereikt.

3. We naderen het einde van het seizoen 2019-2020. Over twee weken staat de slotdrive op het wedstrijdschema. We       onderzoeken of we aan deze wedstrijd een bijzonder tintje kunnen geven of dat we het seizoen naadloos laten overlopen in   het zomerbridge.

 Wat dit laatste betreft: eenieder uit je sociale omgeving die graag eens mee wil doen is welkom; een voorwaarde is in elk geval   een account op stepbridge. Wanneer men zich meldt regelen wij dat ze kunnen spelen.
 Ook wanneer je met een invaller (niet-clublid) wilt spelen moet je dit melden bij de WL. Vorige week ontstond de indruk   dat hiervoor toestemming van de WL nodig is, maar dat is niet zo; melden met alias en zo mogelijk bonds- en 06-nummer is   voldoende.


4. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid van het spelen van viertallenwedstrijden op Step in clubverband. Denk zelf   eens na of je daar belangstelling voor hebt en maak dat aan ons duidelijk. Stuur een mail naar bridgekring1935@gmail.com


Tot slot maar niet in het minst: er zullen plannen ontwikkeld moeten worden over het hoe en wat met onze club na 1 september. De gedachtewisseling daarover is door de WL richting bestuur reeds gestart. Nadere berichten zullen zonder twijfel spoedig volgen.


HUISWERK VOOR IEDEREEN
Oefenen op step, systeemkaart invullen of aanpassen. Vul bij “identiteit” in elk geval de naam in, waarmee je wilt worden aangesproken. Inmiddels weet iedereen hoe in te schrijven voor 14 mei, doe dit dus op tijd. Paren die vijf ronden willen spelen melden dit tevoren bij de WL, donderdag Tijn.


Jan, Joop, Tijn                                                                                                                                                     12 mei 2020

bottom of page