top of page

Stepbrief nummer 5


Het zag er weer vertrouwd uit: Hans en Theo op plaats 1, maar vlak daarachter verdrong zich een aantal ambitieuzen, die in deze posities nog zelden te bewonderen waren. Felicitaties voor hen allen. Ook een pluim voor de vijf-ronders, die de 24 spellen helemaal hebben uitgespeeld.


De onderwerpen van vandaag:

  • De inschrijving. Schrijf je svp in vóór donderdag 17.00 uur. Ben je te laat, schrijf je dan niet in, maar neem eerst contact op met WL. Dit gebeurde donderdag: om 17.19 uur is de stand 27 volledig ingeschreven en 2 onvolledig ingeschreven paren. Om kwart voor zes is duidelijk dat die 2 allebei meedoen, 29 paren dus. We gaan telefonisch verder aan de slag en een uurtje later is een extern paar gevonden, die het totaal even maakt. Bij controle op de steplijst is de stand nu: 31 paren. Een vorstelijke verwensing volgt: in de tussentijd heeft één paar zich alsnog ingeschreven – we weten niet welk, kunnen dat en willen dat ook niet achterhalen. Maar het dwingt ons wel op het laatste moment de geïnviteerde gasten af te zeggen. En dat ervaren wij, los van het uur onnodig telefoneren, als gênant. Help zulks te voorkomen. Ook als je te laat bent is de kans levensgroot dat je toch kunt spelen, maar svp neem eerst contact op met de WL.

  • We kunnen natuurlijk ook besluiten niet te streven naar een even aantal paren, maar dat leidt dan onherroepelijk tot verfoeide stilzits. En een eenzame stepstilzit is echt veel onleuker dan in de zaal. Ook zouden we de rondes korter en daarmee een stilzit draaglijker kunnen maken, maar daarvoor zijn in onze club de tempoverschillen tussen de paren te groot.

  • Alerteren. De afwijkende wijze van alerteren op Stepbridge blijft een bron vragen en misverstanden. Bij tafelbridge alerteert de partner, op Stepbridge alerteer je zelf. Formeel stelt Stepbridge dat alle conventionele biedingen gealerteerd moeten worden, ook Stayman en Jacoby, maar in de praktijk wordt dat vaak vergeten. Veel vergeetproblemen kunnen worden opgelost doordat de tegenstander de systeemkaart van de vergeter consulteert. Natuurlijk kan de vergeter de WL aan tafel vragen om het laatste bod ongedaan te maken, maar dat is veel omslachtiger en tijdrovender dan het kijken in de systeemkaart. Roep de WL alleen wanneer je niet-gealerteerde bod tot onverwachte verwarring kan leiden, zoals bijvoorbeeld bij Ghestem- of Bergenbiedingen. De WL aan tafel roepen voor een vergeten alert bij een 1 K-, 2 K- of 2 Ru-opening is niet nodig; je mag verwachten dat de tegenstander dit zelf checkt.

  • Het tempo van spelen. We spelen een half uur per ronde van vier spellen, dus 7,30 minuut per spel; dat is 2,15 minuut langzamer dan het door Stepbridge gehanteerde toernooitempo. De regel geldt, dat een vierde spel niet meer wordt gespeeld, wanneer er minder dan vijf minuten beschikbaar is. Step geeft straf wanneer de ronde niet op tijd is voltooid, maar geeft geen straf, wanneer het vierde spel als niet-gespeeld kan worden genoteerd. Maar dan mag je er ook niet aan beginnen; de WL zal daarom bij geconstateerde tijdoverschrijding het spel direct schrappen.

  • Nog twee avondjes en het officiële seizoen 2019-2020 zit erop – eigenlijk maar één, want tegen de traditie in bridgen we op Hemelvaart. Daarna begint de periode van het zomerbridge. Voor de leden van bridgekring is het een naadloze overgang. Je kunt gewoon op dezelfde voet doorgaan en elke donderdagavond met de partner van je keuze een intelligent kaartje leggen. (Op dit moment is nog weinig zinnigs te zeggen over hoe we na 1 september doorgaan, behalve dat we doorgaan.) Voor niet-leden van bridgekring stellen we onze avonden open. Voor NBB-leden is dit gratis, voor niet-NBB-leden kost dit 10 euro. De tekst van de wervingsbrief is te vinden onder "MEMO"  zoals hierboven is vermeld.

 

Huiswerk voor iedereen:


Op tijd inschrijven voor a.s. donderdag; beetje aardig zijn voor WL J.


Jan, Joop, Tijn                                                                                                                                                                                        19 mei 2020

bottom of page