Zomerbridge 2020

Drie maanden bridge voor een tientje of misschien zelfs gratis…


Zomerbridge Bridgekring 1935


Sinds enige jaren organiseert Bridgekring 1935 zomerbridge in Arcadia.
Ook voor dit jaar stond dat in de planning, maar door de Corona-maatregelen is fysiek bridgen in die periode niet mogelijk.
Sinds half april organiseert Bridgekring 1935 de eigen clubavond iedere donderdag op de internetsite “Stepbridge”: online - via onze eigen “clublobby” op Stepbridge - speelt een groot aantal leden de laatste reguliere clubavonden, thuis, met behulp van computer of tablet. Natuurlijk niet te vergelijken met elkaar echt ontmoeten aan de bridgetafel, maar toch een alternatief, waarover wij veel enthousiaste geluiden horen.


Wanneer eind mei ons officiële seizoen stopt en het zomerbridge start, gaan we door op Stepbridge: we introduceren een zomerlidmaatschap van Bridgekring 1935, dat loopt van 1 juni tot 1 september 2020, ofwel
we gaan ‘zomersteppen’.


Ons zomerbridge van de laatste jaren kon je als laagdrempelig kenmerken; dat willen we zo houden. Iedere bridger kan meedoen, voor weinig geld of zelfs gratis. ook zonder partner. Benodigd is een computer of tablet met internetverbinding. Je moet wel een paar stappen doorlopen; daarbij is van belang of je lid bent van de Nederlandse Bridgebond (NBB) of niet.

  • - Wanneer je lid bent van de NBB volstaat een mailtje naar bridgekring1935@gmail.com met daarin de persoonsgegevens (minimaal naam, mailadres, 06-nummer en graag de roepnaam) en het NBB-nummer. Ben je al lid van Stepbridge, dan meld je ook je alias (de naam waaronder je op Stepbridge opereert). Voor NBB-leden is deelname aan ons zomerbridge gratis.

  • - Wanneer je geen lid bent van de NBB is er iets meer werk aan de winkel, maar het begint ook met een mailtje naar bridgekring1935@gmail.com met daarin de persoonsgegevens (uitgebreid: m/v naam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, tel. no (liefst 06-nummer) en het e-mailadres). De voor de periode 1-6 tot 1-9 verschuldigde contributie bedraagt, ongeacht het aantal keren dat u deelneemt, € 10, die je kunt overmaken op NL21 INGB 0000 2967 53 ten name van penningmeester Bridgekring onder vermelding van “Zomer”. Bridgekring draagt er zorg voor dat dit lidmaatschap per 1-9 wordt beëindigd.

 

Na aanmelding ontvang je uitgebreide instructie over Stepbridge en de organisatie van de bridge-avonden. Ook ontvang je de contactgegevens van onze eigen hulpdiensten, zodat je verzekerd bent van assistentie, wanneer je onwennige stappen op het internet moet doen.
Wacht niet te lang met het tonen van belangstelling: de eerste zomerbridge avond is op 4 juni a.s.. Wellicht ten overvloede, je betaalt voor het zomerbridge niet meer de deelnamekosten van € 2,50 per persoon per avond. Wat wel blijft: we gaven in vorige jaren een speelgarantie: of je nu alleen of met een partner kwam, je kon altijd bridgen. Misschien komen we nog een technisch beertje tegen op de weg, maar onze intentie is dit jaar hetzelfde te doen. Hopelijk kunnen we in de zomer van 2021 weer leuke prijzen uitdelen in Arcadia.
Wij verspreiden dit bericht via een aantal personen met veel bridge contacten. Denk je bij het lezen: dit is iets voor mijn buurman, geef hem dit bericht en laat hem zich aanmelden. Ook buurvrouwen zijn van harte welkom.

 

Wij wachten de reacties af

 

Jan Smit, Joop van Horssen, Tijn Stevens
De wedstrijdleiders van Bridgekring 1935

Inlichtingen:

Telefonisch bij Jan Smit (06539332120, Joop van Horssen (0612697179) of Tijn Stevens (0622248868)