Voorzitter

Dhr. A.P.M. Henket
06 51 82 91 93

henketapm@gmail.com

 

Secretaris & externe competitieleider

Mevr. G.M. Nijssen

06-49708655

gm.nijssen@gmail.com

Penningmeester

Dhr. P.W. van den Boom

06 48 13 26 53

paulus06@telfort.nl

Bestuurslid, Webmaster en, gecombineerd met Tijn Stevens en Jan Smit, wedstrijdleider

Dhr. J.A.J. van Horssen

010-4556960 of 06 12 69 71 79

bridgekring1935@gmail.com

Wedstrijdleider, gezamenlijk met de heren J.A.J. van Horssen en J.R. Smit

M.D. Stevens

06 22248868

tijn.stevens@xs4all.nl

Wedstijdleiding, gezamenlijk met de heren M.D. Stevens en J.A.J. van Horssen

J.R. Smit

010-2850633 of 0653933212

Kascommissie
Jaarlijks wisselend

Voor het lopende boekjaar zijn benoemd Lex Drieduite en Rob van Weerden

 

Protestcommissie

Hans Hage 

Keuzecommissie

Hans Hage en Hans Schweers

 

 

Bestuur en commissies