top of page

Bridge-etiquette

De kunst van hoffelijkheid

 

Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.

 

1. Bieden zonder grabbelen

Denken tijdens het bieden is toegestaan. Maar pak je een kaartje, je twijfelt, je zet terug, je pakt een ander kaartje, enz. Uiteindelijk ligt er iets of niets. Dit mag NIET. Denk met je verstand en niet met je hand.

 

2. Nadenken zonder (lichaams)taal                                                                                                                                                             Voorkom dat aan je gezicht of houding te zien is, dat je het oneens bent met het bod van je partner. Hiermee geef je informatie aan zowel je partner als de tegenstander. Dit mag NIET. Tijdens het spelen mag je ook niet met je partner over de bieding of het spel praten. Tip: Doe dat aan het einde van de ronde als er tijd over is of aan het einde van de avond.

 

3. De tijd                                                                                                                                                                                                                Onze klok staat op 30 minuten voor een ronde van 4 spellen, dus gemiddeld  7 ½ minuut per spel. Na 25 minuten klinkt een waarschuwingssignaal. Na 30 minuten het signaal “wisselen van tafel”. En na 32 minuten het signaal “einde wisseltijd”, begin volgende speelronde.
Hou dus de klok in de gaten, treuzel niet onnodig tijdens bieding of afspel, en kaart alleen na als je daar tijd voor hebt na het noteren van het vierde spel. Na het waarschuwingssignaal (25 min.) mag je niet meer beginnen aan een nieuw spel. Dat noteer je dan als “niet gespeeld” . Als je een spel niet af krijgt voor het einde van de wisseltijd, doe je hetzelfde: kaarten terug in het board, spel noteren als “niet gespeeld”. 

 

4. Gesloten uitkomen bij de start                                                                                                                                                                          Je komt uit door de kaart van jouw keuze met de beeldzijde naar beneden voor je op tafel te leggen. Vervolgens vraag je aan partner om toestemming. Als je partner bevestigend knikt of zegt dat het goed is, wordt de kaart open gelegd.

 

5. Spelen van een kaart                                                                                                                                                                                            Je raakt pas een kaart uit je waaier aan als je aan de beurt bent om te spelen.

 

6. De Dummy                                                                                                                                                                                                          Wat mag de Dummy wel?                                                                             

- De (niet) gemaakte slagen van zijn eigen hand bijhouden                                                                  

- Proberen te voorkomen dat de leider uit de verkeerde hand speelt                     

- Informeren of het klopt dat de leider in de lopende slag niet kan bekennen.        

Wat mag de Dummy niet?                                                                                             

- Als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.                               

- Als eerste de arbiter roepen voordat een andere speler de onregelmatigheid meldde

- Deelnemen aan het spel, suggereren welke kaart de leider moet spelen ​(bijvoorbeeld door een kaart te pakken of met een 

   vinger aan te wijzen, voordat de leider een kaart heeft genoemd)

- Op eigen initiatief in de kaarten van een tegenstander kijken.

- Wat de dummy ook niet mag (maar wat toch erg vaak gebeurt aan de bridgetafel) is de leider er op wijzen dat een kaart in de

   verkeerde richting ligt.

7. Alerteren                                                                                                                                       

Je moet elke conventionele bieding van je partner alerteren. Dit doe je, door direct na de bieding het Alert-kaartje op tafel te leggen. Zodra een tegenstander aan de beurt is mag deze jou vragen wat de bieding van je partner betekent. De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken uit te leggen zodra tegenstanders daarom vragen.

Biedafspraken en gewoonten die niet worden gealerteerd

  • Een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen, tenzij het kunstmatige biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

  • Doubletten, behalve wanneer de hiervoor genoemde hoofdregel van toepassing is.

 

8. De arbiter                                                                                                                                  

Als er aan tafel iets mis gaat op spelregelgebied, dan MOET de arbiter worden geroepen. Zelf het probleem oplossen is onhandig en zelfs niet toegestaan. Zie het niet als fanatiek “mes op tafel” gedrag. Het vragen om arbitrage kan en mag door de andere partij nooit als onvriendelijk bestempeld worden. De arbiter herstelt alleen maar de gemaakte fout. Veel voorkomende fouten zijn: Voor de beurt bieden, voor de beurt uitkomen, onvoldoende bod, verzaken.     

bottom of page