top of page

Ook Bridgekring-1935 heeft te maken met de pandemie. Het Covid-19 virus heeft ons genoodzaakt het verenigingsjaar vroegtijdig te beëindigen. Het bridgen in de zaal was niet meer toegestaan. Besloten is de richtlijnen van de Nederlandse Bridge Bond te volgen. 

Maar om toch het verenigingsgevoel te koesteren heeft de wedstrijdleiding het initiatief genomen om het Clubbridge op StepBridge te stimuleren.  Dit initiatief is door vele leden met veel enthousiasme ontvangen hetgeen wekelijks blijkt uit de massale inschrijvingen. De afgelopen donderdagen was er sprake van 30 deelnemende paren op onze donderdagavond.

Elke speelavond wordt geëvalueerd en de bevindingen, alsmede adviezen en aanvullingen op spelregels worden verwoord in een nieuwsbrief. Inmiddels zijn er al de nodige "Stepbrieven" in de vorm van een email naar de leden verzonden.

Deze brieven kan men lezen onder de kop "StepBridge en Zomerbridge".

Omdat het reguliere seizoen bij Bridgekring 1935 eind mei eindigt was er de laatste jaren de mogelijkheid om in Arcadia op de donderdag deel te nemen aan Zomerbridge. Nu het Corona-virus het fysiek bij elkaar zijn belemmert, hebben wij besloten in de zomerperiode vanaf 4 juni  door te gaan met StepBridge op de donderdagavond. Het succes van het Zomerbridge werd mede veroorzaakt doordat deze avonden ook open stonden voor niet-leden van onze vereniging. Deze mogelijkheid willen wij handhaven maar daarom zal men een proefaccount moeten aanmaken bij StepBridge. Voor hoe dat moet verwijzen wij naar de kop "StepBridge en Zomerbridge"op onze website.

Voorts kunnen wij onze leden mededelen dat het Bestuur deze maanden met een mededeling zal komen hoe het nieuwe seizoen er vanaf 1 september uit zal gaan zien.

bottom of page