top of page

Stepbridgebrief nr. 6 van 26 mei


Hemelvaartsdag en het mooie weer maakten de opkomst donderdag iets lager dan we de laatste weken gewend waren, maar met 20 paren is het nog steeds prima bridgen. Hans en Theo pakten weer eens de eerste plaats, nu met zeer overtuigende cijfers. Aanstaande donderdag onze laatste reguliere avond, maar vanaf volgende week zomersteppen we vrolijk verder. En goed nieuws: voorzitter Aart zal zich weer bij ons aansluiten.


De aandachtspunten:

  • De duur van een ronde hebben wij vastgesteld op 30 minuten. Wanneer je na 25 minuten, dus binnen 5 minuten voor het einde van de ronde, nog aan het vierde spel zou moeten beginnen, doe dat dan niet, maar roep - vóór het einde van de ronde -de WL aan tafel. Alleen de WL kan dan nog een spel als niet gespeeld aanduiden. De WL kan überhaupt na afloop van een ronde weinig doen, dus bij any problem: roep de WL direct. Ben je wel op tijd aan het vierde spel begonnen, maar krijg je het niet op tijd af, dan kent Stepbridge voor het laatste spel een kunstmatige score toe van 40% voor het langzaamste en 60% voor het snelste paar van de hele ronde. WL kan om een hem dwingende reden besluiten de ronde iets te verlengen; daar kun je mogelijk geluk of pech mee hebben, maar rechten kun je daar niet aan ontlenen.

  • De brief van volgende week bevat de nodige instructies voor het zomerbridge; het meeste daarvan zal jullie allen bekend zijn. Op onze brief van verleden week is een tiental reacties gekomen, maar het ziet er niet naar uit dat de externen ons gaan overspoelen, maar met name voor hen zetten we alle regeltjes op een rijtje. Per slot van rekening zijn en blijven we gast op Stepbridge, en we zijn zodanig opgevoed, dat we ons aan diens luimen en mores conformeren.

  • De lustrumcommissie ziet het aantal inzendingen op de puzzels en vraagstukjes groeien, maar telt toch nog teveel leden die nog niet meedoen. Het zijn leuke puzzels, dus wat let je. Een beetje simpele logica is het enige dat je nodig hebt.

 

Het inschrijven ging vorige week perfect, houden zo. Dus huiswerk voor donderdag: schrijf op tijd in en bedenk: de WL is ook maar een mens.

 

Tot slot een oproep. Omdat in Stepbridge geen sprake kan zijn van een meespelende wedstrijdleider, roepen we leden op ons team aan te vullen. Eens in de drie weken niet mee mogen doen vinden wij alle drie wel een beetje veel van het goede. Reacties van dames en heren met enige wijsheid en geduld worden gaarne ingewacht.
Jan, Joop, Tijn

bottom of page